लेखमालिका ७ - पंपपुराण


लेखमालिका ७ - पंपपुराण

प्रथम खंड - प्रास्ताविक आणि सेंट्रिफ्यूगल  पंप

पंपपुराण - भाग १ (केरोसीनचा पंप) 06/02/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/02/blog-post_06.html

पंपपुराण - भाग २ (स्टोव्हचा पंप) 07/02/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/02/blog-post_07.html

पंपपुराण - भाग ३ (सायकलमध्ये हवा भरायचा पंप) 08/02/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/02/blog-post_08.html

पंपपुराण भाग ४  (पाण्याच्या विहिरीवरील पंप)12/02/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/02/blog-post_12.html

पंपपुराण भाग ५  (सेंट्रिफ्युगल पंप) 20/02/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/02/blog-post_20.html

पंपपुराण भाग ६  (विहिरीमधून पाणी उपसण्याचे मार्ग) 22/02/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/02/blog-post_22.html

पंपपुराण भाग ७  (सेंट्रिफ्युगल पंपांची रचना) 27/02/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/02/blog-post_27.html

पंपपुराण भाग ८ (पंप कॅरेक्टरिस्टिक्स) 03/03/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/03/blog-post.html

पंपपुराण भाग ९ (पंप इम्पेलर्स -१) 06/03/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/03/blog-post_06.html

पंपपुराण भाग १०  (पंप इम्पेलर्स -२)  09/03/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/03/blog-post_09.html

पंपपुराण भाग ११ (दुहेरी व्हॉल्यूट पंप) 12/03/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/03/blog-post_12.html

पंपपुराण - भाग - १२ (स्प्लिट केसिंग पंप) 02/04/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/04/blog-post_02.html

पंपपुराण - भाग - १३ (मल्टिस्टेज पंप) 05/04/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/04/blog-post_05.html

पंपपुराण - भाग - १४ (उभे पंप) 05/04/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/04/blog-post_5925.html

पंपपुराण - भाग - १५ (पहिल्या खंडाचा समारोप) 08/04/2010
https://anandghan.blogspot.in/2010/04/blog-post_5925.html

द्वितीय  खंड -  पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट पंप

१. पिचकारी आणि पंप
https://anandghan.blogspot.com/2010/07/blog-post_02.html
२. पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रिफ्यूगल
https://anandghan.blogspot.com/2010/07/blog-post_4775.html
३. न्यूकॉमचे इंजिन
https://anandghan.blogspot.com/2010/07/blog-post_08.html
४. पॉ.डि.पंपांचे प्रकार
https://anandghan.blogspot.com/2010/07/blog-post_16.html
५. पिस्टन पंप
https://anandghan.blogspot.com/2010/07/blog-post_27.html
६. व्हेन पंप
https://anandghan.blogspot.com/2010/08/blog-post_15.html
७. गीअर पंप
https://anandghan.blogspot.com/2010/08/blog-post_21.html
८. स्क्र्यू पंप
https://anandghan.blogspot.com/2010/08/blog-post_24.html
९. डायफ्रॅम पंप
https://anandghan.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html
१०. परामर्ष
https://anandghan.blogspot.com/2010/09/blog-post.htmlNo comments: