अनुक्रमणिका - ४ - ६ (२०१०, २०११, २०१२)

लेखांची अनुक्रमणिका - ४ - ६ (२०१०, २०११, २०१२)

लेखांची अनुक्रमणिका - ४ 

वर्ष २०१०    ...  एकंदर लेख ९९

 January (5)
०१. ग्रहणे सुटली
०२. अमेरिकेची लघुसहल - तिसरा दिवस - ७
०३. ब्लॉग माझा स्पर्धा (पूर्वार्ध)
०४. ब्लॉग माझा स्पर्धा (उत्तरार्ध)
०५. कारवाँ बढता गया ।

 February (14)
०६. निकष
०७. पंपपुराण भाग १
०८. पंपपुराण - भाग २
०९. पंपपुराण - भाग ३
१०. पंपपुराण - भाग ४
११. कोळसा उगाळावा तेवढा ... (पूर्वार्ध)
१२. कोळसा उगाळावा तेवढा ... (उत्तरार्ध)
१३. आद्य क्रांतीकारक
१४. सव्वाशे वर्षांनंतर
१५. पंपपुराण भाग ५
१६. पंपपुराण भाग ६
१७.  विक्रमादित्य .... रेकॉर्डकर
१८. पंपपुराण भाग ७
१९. एकावर एक ....

 March (8)
२०. पंपपुराण भाग ८
२१. पंपपुराण भाग ९
२२. जागतिक महिला दिन
२३. पंपपुराण भाग १०
२४. पंपपुराण भाग ११
२५. नव्या वर्षाची नवी सुरुवात
२६. गुरुशिष्यसंवाद (पूर्वार्ध)
२७. गुरुशिष्यसंवाद (उत्तरार्ध) -१

  April (6)
२८. गुरुशिष्यसंवाद (उत्तरार्ध) -२
२९. पंपपुराण - भाग - १२
३०. पंपपुराण - भाग - १३
३१. पंपपुराण - भाग - १४
३२. पंपपुराण - भाग - १५
३३. प्रोफेश्वर

 May (5)
३४. गांधीनगर (पूर्वार्ध)
३५. गांधीनगर (उत्तरार्ध)
३६. 'तो' आणि मी
३७. मराठी ब्लॉगर्सचा मेळावा (पूर्वार्ध)
३८. मराठी ब्लॉगर्सचा मेळावा (उत्तरार्ध)

June (5)
३९. नशीब आणि योगायोग (पूर्वार्ध)
४०. नशीब आणि योगायोग (उत्तरार्ध)
४१. १ विषय, २ लेख, ३ संकेतस्थळे आणि ४-५ दिवस - एक प्रयोग
४२. मराठी सुभाषिते

 July (11)
४३. ती
४४. पंपपुराण - द्वितीय खंड -१
४५. ही एक गाथा
४६. पंपपुराण - द्वितीय खंड - २
४७. पंपपुराण - द्वितीय खंड - ३
४८. मराठी गाणी भाग १
४९. पंपपुराण - द्वितीय खंड - ४
५०. मराठी गाणी भाग २
५१. कौटुंबिक संमेलन - १
५२. पंपपुराण - द्वितीय खंड - ५
५३. कौटुंबिक संमेलन - २

  August (11)
५४. कौटुंबिक संमेलन - ३
५५. कौटुंबिक संमेलन - ४
५६. कौटुंबिक संमेलन - ५
५७. कौटुंबिक संमेलन - ६
५८. कौटुंबिक संमेलन - ७ (अंतिम)
५९. पंपपुराण द्वितीय खंड - ६
६०. आज स्टेशनवरनं ..............
६१. पंपपुराण द्वितीय खंड - ७
६२. पंपपुराण द्वितीय खंड - ८
६३. नुकसान आणि नुकसानभरपाई
६४. पंपपुराण द्वितीय खंड - ९

  September (7)
६५. पंपपुराण - द्वितीय खंड - १०
६६. श्रीकृष्णगीते
६७. श्रीकृष्ण गीते -२
६८. मराठी मातृदिन
६९. हरतालिका
७०. गणेशोत्सवातली उणीव
७१. यंदाच्या गणेशोत्सवातील आगळेपण

October (12)
७२. यंदाच्या गणेशोत्सवातील आणखी काही आगळ्या गोष्टी
७३. पितृपक्ष आणि बेचाळीस पिढ्या
७४. ***** कल्याणम् (भाग १ ते ६)
७५. नव(ल)रात्री
७६. नव(ल)रात्री - भाग २
७७. नव(ल)रात्री - भाग ३
७८. नव(ल)रात्री - भाग ४

 November (8)
७९. दिवाळीतला किल्ला
८०. मोतीबिंदू ..... आणि .... भिंगाचे भेंडोळे
८१. मोतीबिंदू ..... आणि .... भिंगाचे भेंडोळे (भाग २...
८२. मोतीबिंदू ..... आणि .... भिंगाचे भेंडोळे (भाग ३...
८३. मोतीबिंदू ..... आणि .... भिंगाचे भेंडोळे (भाग ४...
८४. मोतीबिंदू ..... आणि .... भिंगाचे भेंडोळे (भाग ५...
८५. २६ नोव्हेंबर २००८ (पूर्वार्ध)
८६. २६ नोव्हेंबर २००८ (उत्तरार्ध)

 December (8)
८७. मन
८८. मन - भाग २
८९. मन - भाग ३
९०. मन (भाग ४)
९१. मन (भाग ५)
९२. मन (भाग ६)
९३. मन - भाग ७ (अंतिम)
९४. तेथे कर माझे जुळती - ६ अण्णाकाका गोखले

एकंदर संख्या 533 + 94 = 627
-------------------------------------------------------------------------------------
लेखांची अनुक्रमणिका - ५ 

वर्ष २०११ एकंदर लेख ८८

  January (7)
०१. शुभंकरोती
०२. आत्याबाईला मिशा असत्या तर?
०३. मकरसंक्रांत
०४. भारतरत्न पं.भीमसेन जोशी
०५. दोन सूर्य अस्तंगत झाले
०६. सांगकाम्या
०७. संगीत साधना - पूर्वीच्या काळातली आणि आताची परिस्थिती (भाग १)

February (7)
०८. संगीत साधना - पूर्वीच्या काळातली आणि आताची परिस्थिती (भाग २)
०९. संगीत साधना - पूर्वीच्या काळातली आणि आताची परिस्थिती (भाग ३)
१०. काय खरं आणि काय खोटं ते देव जाणे
११. संस्कृत, संस्कार, संस्कृती, संस्करण वगैरे - १
१२. संस्कृत, संस्कार, संस्कृती, संस्करण वगैरे - २
१३. संस्कृत, संस्कार, संस्कृती, संस्करण वगैरे - ३
१४. संस्कृत, संस्कार, संस्कृती, संस्करण वगैरे - ४

 March (7)
१५. संस्कृत, संस्कार, संस्कृती, संस्करण वगैरे - ५
१६. संस्कृत, संस्कार, संस्कृती, संस्करण वगैरे - ६
१७. संस्कृत, संस्कार, संस्कृती, संस्करण वगैरे - ७
१८. महिला दिवस जिंदाबाद, थँक यू गूगल !
१९. अणुशक्ती वीजकेंद्र आणि अणुबाँब
२०. होळीचा फराळ
२१. फुकुशिमा येथील दुर्घटनेच्या निमित्याने (पूर्वार्ध)...

  April (6)
२२. फुकुशिमा येथील दुर्घटनेच्या निमित्याने (उत्तरार्ध)...
२३. मोबाइलने केले एप्रिल फूल
२४. परमाणु ऊर्जेचा शोध
२५. अणूऊर्जेचा प्रताप
२६. तेथे कर माझे जुळती - ७ (पूर्वार्ध) - पं.शिवानंद पा...
२७. तेथे कर माझे जुळती - ७ (उत्तरार्ध) - पं.शिवानंद पा...

May (4)
२८. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग १
२९. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग २
३०. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग ३
३१. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग ४

 June (8)
३२. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग ५
३३. व्रतबंध (पूर्वार्ध)
३४. व्रतबंध (उत्तरार्ध)
३५. सत्यसाईबाबा आणि ओसामा!
३६. बाप रे बाप
३७. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग ६
३८. तेथे कर माझे जुळती - ८ - श्री.यशवंत देव (पूर्वार्ध)
३९. तेथे कर माझे जुळती - ८ - श्री.यशवंत देव (उत्तरार्ध)

July (7)
४०. स्मृती ठेउनी जाती - १- करुणाताई देव
४१. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग ७
४२. पंढरपूरचा विठोबा
४३. पंढरपूरचा विठोबा - २
४४. पंढरपूरचा विठोबा - ३
४५. पंढरपूरचा विठोबा - भाग ४ (अंतिम)
४६. स्मृती ठेउनी जाती - २ - नीलिमा करंदीकर

August (8)
४७. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग ८ - पी.एच.डब्ल्यू.आर.
४८. श्रावणमास
४९. श्रावणमास - अनुशासन पर्व
५०. अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग ९ - समारोप
५१. स्मृती ठेवुनी जाती - ३ बसप्पा दानप्पा जत्ती
५२. कहाणी गणपतीची
५३. गणेश व चंद्रदेवाची कहाणी
५४. स्यमंतक मण्याची कहाणी

  September (16)
५५. गणपतीची स्तोत्रे
५६. गणपती, तुझी नावे किती ?
५७. ॐकार गणेश
५८. अथर्वशीर्षामधील गणपतीचे वर्णन
५९. पुराणातला गणपती
६०. पारंपरिक पध्दतीची गणपतीची गाणी - १
६१. पारंपरिक पध्दतीची गणपतीची गाणी - २
६२. पारंपरिक पध्दतीची गणपतीची गाणी - ३
६३. पारंपरिक पध्दतीची गणपतीची गाणी - ४
६४. या ब्लॉगवरील गणेशोत्सव
६५. तेथे कर माझे जुळती - ९ - श्रीनिवास खळे
६६. माझ्या ब्लॉगच्या वाचकांची संख्या
६७. सात नवी आश्चर्ये आणि एक लेख
६८. सप्तश्लोकी दुर्गास्तोत्र
६९. श्री नवरात्री देवीची आरती
७०. नवरात्राचे गाणे

October (4)
७१. संध्या छाया
७२. आंतर भारतीय खाद्यंती
७३. गुणवत्ता, दर्जा, स्तर, प्रत ...... आणि क्वालिटी!
७४. यंत्रे तयार करणारी यंत्रे

  November (4)
७५. सात अब्ज
७६. ईश्वरी कृपा, पूर्वसंचित, सुदैव ...
७७. विज्ञाननिष्ठा आणि निरीश्वरवाद (सुधारित आवृत्ती)
७८. आत्याबाईला मिशा असत्या तर तिला काका म्हंटले असते

December (10)
७९. देव आनंद
८०. सुसंस्कृत
८१. श्रीनिवास खळे रजनी
८२. चल रे भोपळ्या टुणुक् टुणुक्
८३. किरणोत्सार - मानवजातीवरील अरिष्ट की बागुलबुवा?  (भाग - १)
८४. किरणोत्सार - मानवजातीवरील अरिष्ट की बागुलबुवा?  (भाग - २)
८५. किरणोत्सार - मानवजातीवरील अरिष्ट की बागुलबुवा?  (भाग - ३)
८६. किरणोत्सार - मानवजातीवरील अरिष्ट की बागुलबुवा?  (भाग - ४)
८७. सोनेरी (पिकली) पाने
८८. नववर्षाच्या शुभेच्छा २०१२

एकंदर संख्या  627 + 88 = 715
--------------------------------------------------------------------------------------------------

लेखांची अनुक्रमणिका - ६ 

 वर्ष २०१२   ...  एकंदर लेख ७८

 January (5)
०१. नव्या वर्षाची सुरुवात
०२. सोनेरी (पिकली) पाने - २ (संयुक्त यादी)
०३. माझ्या ब्लॉग्जचे वाचक
०४. मकरसंक्रमण
०५. दिसणे आणि असणे

  February (4)
०६. मदत
०७. तेथे कर माझे जुळती - १० श्री.दा.रा.खडके
०८. माधवन नायर
०९. शाश्वत ऊर्जा कार्यशाळा - भाग १ ते ५

  March (7)
१०. धुळवड, होली आणि जागतिक महिला दिवस
११. घई आणि घाई
१२. स.दा.रडके आणि सदानंद

  April (1)
१३. स्मृती ठेवुनी जाती - ४ - विद्या

  May (2)
१४. उन्हाळ्याची सुट्टी
१५. लेखन आणि प्रसिध्दी

  June (9)
१६. डेबिट कार्ड - एक अनुभव आणि त्यातून मिळालेले शहाणपण...
१७. वटपौर्णिमा आणि जागतिक पर्यावरण दिवस (भाग १)
१८. वटपौर्णिमा आणि जागतिक पर्यावरण दिवस (भाग २)
१९. वटपौर्णिमा आणि जागतिक पर्यावरण दिवस (भाग ३)
२०. वटपौर्णिमा आणि जागतिक पर्यावरण दिवस (भाग ४)
२१. वटपौर्णिमा आणि जागतिक पर्यावरण दिवस (भाग ५)
२२. बँकेतले पैसे
२३. पावसाची गाणी - भाग १
२४. अभंग रंग

  July (13)
२५. पावसाची गाणी - भाग २
२६. पावसाची गाणी - भाग ३
२७. पावसाची गाणी - भाग ४
२८. पावसाची गाणी - भाग ५
२९. पावसाची गाणी - भाग ६
३०. पावसाची गाणी - अनुक्रमणिका
३१. चातुर्मास
३२. दीप अमावास्या (दिव्याची अवस) व श्रावण मासकाल
३३. दिव्याची अंवस की गटार अमूशा ?
३४. श्रावण शुक्रवार
३५. नागपंचमी
३६. नागपंचमी गाणी
३७. दारासिंग, मृणाल गोरे, राजेश खन्ना आणि अमावास्या

August (6)
३८. श्रावणी, रक्षाबंधन, नारळी पौर्णिमा, ओणम् आणि बलरामजयंती
३९. अधिक महिना (पूर्वार्ध)
४०. अधिक महिना (उत्तरार्ध)
४१. स्मृती ठेवुनी जाती - विलासराव देशमुख
४२. प्लॅस्टिक - ब्रह्मराक्षस की बागुलबोवा ?

  September (10)
४३. वाचावे नेटके
४४. अनाग्रही सभ्य भूमिका
४५. सप्टेंबर
४६. ईदका चाँद आणि ब्ल्यू मून
४७. स्मृती ठेवुनी जाती - दादासाहेब आणि ताई
४८. या ब्लॉगवरील गणपतीविषयक लेख
४९. गणपती बाप्पा वर्तमानपत्रांमधला - भाग १ - गणपती आणि गणित
५०. गणपती बाप्पा वर्तमानपत्रांमधला - भाग २ - गणेश आणि लेखनकला
५१. गणपती बाप्पा वर्तमानपत्रांमधला - भाग ३ - सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात
५२. गणपती बाप्पा वर्तमानपत्रांमधला - भाग ४ - सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा प्रसार

 October (8)
५३. गणपती बाप्पा वर्तमानपत्रांमधला - भाग ५ - टिळकांच्या काळातली आणि आताची परिस्थिती
५४. गणपती बाप्पा वर्तमानपत्रांमधला - भाग ६ - टिळकांच्य टिळकांच्या काळातली आणि आताची परिस्थिती (उत्तरार्ध)
५५. आमचे दादा
५६. आमच्या वैनी
५७. महर्षी धोंडो केशव कर्वे
५८. घटस्थापना
५९. को जागर्ती ?
६०. चंद्राची गाणी - भाग १ - बालगीते

November (7)
६१. चंद्राची गाणी - भाग २ - प्रेमगीते
६२. चंद्राची गाणी - भाग ३ - विरहगीते
६३. चंद्राची गाणी - भाग ४ - इतर गीते
६४. दिवाळीतले फटाके
६५. केवढा चांगुलपणा ?
६६. कॉमन मॅन, सायंटिस्ट, इंजिनियर आणि एक कोडे
६७. तेथे कर माझे जुळती - ११ - श्री.सुधीर दामले

 December (7)
६८. सहा डिसेंबर - एक अनुभव
६९. तेथे कर माझे जुळती - १२ - पं.जितेंद्र अभिषेकी
७०. पं.जितेंद्र अभिषेकी यांची नाट्यगीते
७१. आता वाजणार की हो बारा बारा बारा ............
७२. बाराचा महिमा आणि .... भाव
७३. आपल्या रक्तात काय काय असते?
७४. आपल्या रक्तात काय काय असते? रक्ताची तपासणी


एकंदर संख्या  ७१५ + ७४ = ७८९
-----------------------------------------------------------------

No comments: