Monday, September 21, 2009

तुळजापूरची भवानीआली आई भवानी स्वप्नात ।

श्रीवरदा सुप्रसन्न मूर्ती,

जशी वीज चमके गगनात ।। आली आई भवानी स्वप्नात ।


सरळ भांग निज भुजंगवेणी,

काजळ ल्याली नयनात ।

रत्नजडित हार कासे पीतांबर,

कंचुकी हिरवी अंगात ।। आली आई भवानी स्वप्नात ।केशर कस्तुरी मिश्रित तांबुल,

लाल रंगला वदनात ।

कंकणी कनकांची खणखणती,

वाजती पैंजण पायात ।। आली आई भवानी स्वप्नात ।


विष्णुदास म्हणे अशी निरंतर,

दे आवडी मज भजनात ।। आली आई भवानी स्वप्नात ।

No comments: