Tuesday, August 17, 2010

आज स्टेशनवरनं ..............

आज स्टेशनवरनं बोल तू नवरा कुनाचा येतो ?

त्याच्या करवल्या गो, करवल्या फॅशनवाल्या
कोनी नेसल्यानि गो, नेसल्यानी सलवार कुर्त्या
कोनी घातल्यानि गो, कॅप्री नी प्यांटीवर टॉप्स
त्यांच्या केसांच्या गो, केसांच्या छानछान स्टाइल्स
त्याला लावल्यानि गो, लावल्यानी रिबिनीन् क्लिप्पा
त्यांनी कानात गो, घातल्यानि मॅचिंग रिंगा
त्यांनी लावल्यानि गो, ओठांना लाल लाल लिपस्टिक
त्या चालल्यात गो, चालल्यात टिकटॉक टिकटॉक

आज स्टेशनवरनं बोल तू नवरा कुनाचा येतो?
त्याचा बापूस गो, बापूस लई मोठा विंजनेर
त्याने बांधिल्यान गो, बांधील्यान बिल्डिंगा हज्जार
त्याची वरमाय गो, दिसतिया ठसक्यात भारी
तिनं नेसलीनि गो, नेसलीनी भरजरी सारी

आज स्टेशनवरनं बोल तू नवरा कुनाचा येतो?
त्याचे व-हाडी गो, व-हाडी आलेयत् कोनकोन
कार जीपांमदी, आनी बशीत आलंया भरून
काका काकू आत्या, मामा मामी मावश्या आज्या
सगले नटून थटून, करतात मज्जा मज्जा

त्याचे मैतर गो मैतर आयटीवाले
आज इंडियात गो, उद्या फारीनला चालले
त्यांनी आनल्यानगो, आनल्यान व्हीडिओ कैमरे
क्लिक क्लिक करीत गो, शूटिंग करतायेत सारे

आज स्टेशनवरनं बोल तू नवरा कुनाचा येतो?
नवरा कुनाचा येतो?
नवरा कोनचा येतो?
.
.
.
. . . यागो दांड्यावरनं या लोकप्रिय कोळीगीतावरून

No comments: