Friday, January 09, 2009

घोषणा

शहरातल्या रस्त्यावरून जोराजोरात घोषणा देत एक मोर्चा चालला होता.
xxx जिंदाबाद !
xxx मुर्दाबाद !
xxx की जय !
xxx आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है !
हमारी माँगे पूरी करो, नही तो कुर्सी छोड दो!
हमसे जो टकरायेगा, मिट्टीमें मिल जायेगा !
नही चलेगी नही चलेगी, xxx नही चलेगी !
एक धक्का और दो, xxx को फेक दो!
xxx जिंदाबाद !
. . . . . .
. . . . . .
दुर्गम भागातील खेड्यातून नुकतेच आलेल्या एका अनभिज्ञ माणसाने विचारले, "हे सगळं
कशापायी चाललंया राव ?"
मोर्चातला माणूस उत्तरला, "एवढं माहीत नाही? आम्ही xxx ला विरोध करतो आहोत.
आमच्या मायभाषेवरील आक्रमण आम्ही कदापि सहन करणार नाही. तुम्हाला आपल्या
भाषेचा अभिमान असेल तर तुम्ही पण आमच्यात सामील व्हा."
"पन ह्ये समदं कंच्या भासेत वराडतायत ?" खेडुताने विचारले.

No comments: