Saturday, December 31, 2011

नववर्षाच्या शुभेच्छा २०१२

हे नववर्ष सर्व वाचकांसाठी सुख, शांती, आयुरारोग्य, धनसंपदा वगैरे जो जे वांछील ते ते घेऊन येवो अशा हार्दिक शुभेच्छा.


आजचे सुविचार
जो करी कर्म अहेतु,वेद तयास कळो न कळो रे।
ओळख पटली ज्यास स्वतःची,देव तयास मिळो न मिळो रे।

फांदीवर बसलेला पक्षी ती तुटण्याची भीती बाळगत नाही कारण त्याचा स्वतःच्या पंखांवर जास्त विश्वास असतो.


यशाकडे जाणारा रस्ता नेहमीच तयार होत असतो.

No comments: