Tuesday, March 14, 2006

तोच चन्द्रमा - भाग ११ - पौर्णिमेचे उत्सव The Moon Part 11- Festivals1 comment:

Y3 said...

वा: खूपच छान माहिती आहे.. प्रत्येक उत्सवात चंद्राची इतकी महती आहे हे कधी कळलच नव्हत..
विशेषत: प्रत्येक पौर्णिमेला एक सण येतो. now that s something may know but never think of.

शुभेच्छा.
यतीन