Monday, July 21, 2008

संगणक उवाच


उषःकाल होता होता काळरात्र झाली ।
अरे पुन्हा आणा डेटा फाईल भ्रष्ट झाली ।।
--------------------
थकले रे डोळे माझे वाट तुझी पाहता ।
कंट्रोल आल्टर डिलीट करते मी आता ।।
--------------------------------------
फ्लॉपीची तिजोरी डेटाचाच ठेवा ।
उघड फाईल देवा आता उघड फाईल देवा ।।
--------------------------------------
विसरशील खास मला दृष्टीआड होता ।
कट करुनी क्विट करशील पेस्ट न करता ।।
------------------------------------
इथेच आणी या बांधावर अशीच श्यामल वेळ ।
रीड ओन्ली सखीसवे किती रंगणार खेळ ।।
-------------------------------------------
नाही खर्चली कवडी दमडी नाही वेचिला पौंड ।
फुकट घेतला अकौंट ।ई मेलचा फुकट घेतला अकौंट ।।
कुणी म्हणे ही असेल चोरी ।
कुणा वाटते असे उधारी ।
विपुल वायफळ जाहीरातींचा सोसतो ना मी लोट ।।
--------------------------------------
धागा धागा अखंड विणुया ।
वेबसाईटचे जाल रचूया ।।
एचटीएमेलचा धागा धरुनी ।
जावास्क्रिप्टचे सूत्र गुंफुनी ।
हायलाइटेड इंडेक्स करूया ।। वेबसाईटचे .....
टेक्स्ट लिहूया ज्ञानवर्धक ।
मुद्देसूद पण ध्यानाकर्षक ।
बुलेटेड फॉर्मॅट धरूया ।। वेबसाईटचे .....
इन्फॉर्मेशन सर्व जमवुनी ।
क्लासिफिकेशन त्याचे करुनी ।
टेबल्समध्ये नीट मांडुया ।। वेबसाईटचे .....
ग्राफिक्सचा करू सढळ वापर ।
एक चित्र जणु शब्द हजार ।
अनिमेशन फ्लॅशने करूया ।। वेबसाईटचे .....
वेबसाईटचे विस्तृत प्रांगण ।
साईटमॅपने करू आरेखन ।
क्रॉसलिंक्स सर्वत्र देऊया ।। वेबसाईटचे .....
सर्फिंगकरुनी इंटरनेटवर ।
साइट्स शोधू अन्य मनोहर ।
दुवे तयांचेही देऊया ।। वेबसाईटचे .....

No comments: