अनुक्रमणिका -१, २ (२००६,२००७, २००८)

Thursday, January 01, 2009

ब्लॉगस्पॉटवरील लेखांची अनुक्रमणिका - १


वर्षः 2006 (एकंदर 73)

January (5)
01 Shreeganesha श्रीगणेशा
02 New Year Day नववर्षदिवस
03 Story telling कथाकथन
04 Revision and reversion सुधारित आवृत्ति
05 People behind the counters खिडकीतली माणसं

February (9)
06 Speak truth but politelyसत्यम् ब्रूयात प्रियम् ब्रूयात...
07 Who comes first, writing or reader? आधी लेखन कां आधी वाचक?
08 काळा घोडा व ब्लॅक प्रिन्स Kaalaa Ghodaa and Black prince
09 सार्वजनिक ठिकाणचे पुतळे Statues at public places
10 त्रयोदशीची चन्द्रकोर Trayodashichi Chandrakor
11 तोच चन्द्रमा-भाग १- ग्यानबाचं तर्कट
12 तोच चन्द्रमा-भाग २- नागमोडी कक्षा
13 तोच चन्द्रमा भाग ३- गिरकी की फुगडी
14 तोच चन्द्रमा-भाग ४ -नित्य नवा चन्द्र

March (16)
15 तोच चन्द्रमा- भाग ५-चन्द्र असतो साक्षीला
16 तोच चन्द्रमा - भाग ६ - पुराणातला चन्द्र
17 तोच चन्द्रमा- भाग ७- उपासना
18 तोच चन्द्रमा - भाग ८ - पाश्चिमात्य चन्द्रदेवता
19 तोच चन्द्रमा - भाग ९ - प्राचीन खगोलशास्त्र
20 तोच चन्द्रमा - भाग १० - कालगणनाशास्त्र
21 तोच चन्द्रमा - भाग ११ - पौर्णिमेचे उत्सव
22 तोच चन्द्रमा. भाग १२ - ज्योतिषशास्त्र
23 तोच चन्द्रमा- भाग १३ - पाश्चात्य खगोलशास्त्र
24 तोच चन्द्रमा - भाग १४ - ये दुनिया गोल है!
25 तोच चन्द्रमा - भाग १५ - कोपर्निकसचा धमाका
26 तोच चन्द्रमा - भाग १६ - केपलरची त्रिसूत्रे
27 तोच चन्द्रमा - भाग १७ - गॅलीलिओची "दूर"दृष्टी
28 तोच चन्द्रमा - भाग १८ - गुरुत्वाकर्षणाचा शोध
29 पुनश्च त्रयोदशी Traodashi Again
30 तोच चन्द्रमा - भाग १९ - हा खेळ सांवल्यांचा .

April (10)
31 तोच चन्द्रमा - भाग २० - चन्द्रावरील दृष्य
32 तोच चन्द्रमा - भाग २१- कृत्रिम चन्द्र
33 तोच चन्द्रमा - भाग २२- चन्द्रावर स्वारी
34 तोच चन्द्रमा - भाग २३- स्वारी की सहल ?
35 तोच चन्द्रमा - भाग २४- बनवाबनवीचा आरोप
36 तोच चन्द्रमा भाग २५- त्यांत काय विशेष?
37 तोच चन्द्रमा नभात - भाग २६- संस्कृत वाङ्मयातील चन्द्र
38 तोच चन्द्रमा भाग २७- गणपति आणि चन्द्र
39 तोच चन्द्रमा - भाग २८- करवा चौथ
40 तोच चन्द्रमा - भाग २९- हिन्दी सिनेमातील गाणी

May (8)
41 तोच चन्द्रमा - भाग ३०- मराठी बालगीते
42 तोच चन्द्रमा- भाग ३१- मराठी गाणी- प्रेमगीते
43 तोच चन्द्रमा- भाग ३२- मराठी गाणी- विरहगीते
44 तोच चन्द्रमा- भाग ३३- समारोप
45 तोच चन्द्रमा नभात-अनुक्रमणिका The Moon - Index
46 लीड्सच्या चिप्स - भाग १ Chips from Leeds Part1
47 लीड्सच्या चिप्स- भाग २ Chips from Leeds - Part 2
48 A Memorable Programme मस्त शारदीय रातचे प्रकाशन

July (2)
49 लीड्सच्या चिप्स- भाग ३ - इतिहास
50 वाचावे ते नवलच - Interesting News

August (11)
51 लीड्सच्या चिप्स -४- यंत्रयुग (पूर्वार्ध)
52 लीड्सच्या चिप्स -५- यंत्रयुग (उत्तरार्ध)
53 वाचावे ते नवलच- Interesting News
54 वाचावे ते नवलच Interesting News.
55 लीड्सच्या चिप्स -६- वस्त्रोद्योग Chips from Leeds 6
56 लीड्सच्या चिप्स -७- गणेशोत्सव २००५ Chips from Leeds 7
57 वाचावे ते नवलच Interesting News.
58 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प १ Millions of your images...
59 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प २
60 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प ३
61 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प ४

September (7)
62 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प ५
63 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प ६
64 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प ७
65 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प ८
66 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प ९
67 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प १०

 October (4)
68 कोटी कोटी रूपे तुझी - पुष्प ११
69 लीड्सच्या चिप्स - ८ वांशिक स्थलांतर
70 लीड्सच्या चिप्स - ९ सहजीवन
71 लीड्सच्या चिप्स - १० तिकडचे खाद्यजीवन
72 लीड्सच्या चिप्स - ११ देखण्या इमारती

 November (1)
73  लीड्सच्या चिप्स - १२ रस्त्यामधील पुतळे
------- ------ ------- -------- ------- ------- -------- ----------- ------- ------ ----

वर्षः 2007 (एकंदर 6)

January (3)
1 New Year Greeting नववर्षाच्या शुभेच्छा
2 नववर्षाचा निर्धार New Year Resolution
3 आनंदलोक Blissful place

February (2)
4 लीड्सच्या चिप्स -१३ - यॉर्कशायर रिपर-1
5 लीड्सच्या चिप्स -१३ - यॉर्कशायर रिपर-2

March (1)
6 रंगोत्सव २००७ Happy Holi
-----------------------------------------
एकंदर संख्या   73 + 6 = 79
------------------------------------------------
----------------------------------------------------

Thursday, January 01, 2009

ब्लॉगस्पॉटवरील लेखांची अनुक्रमणिका - 2

वर्षः 2008 (एकंदर 244)


February (3)
01 लीड्सच्या चिप्स भाग १४
02 माझे जेवण खाणे


March (5)
03 योगायोगांचे गणित
04 दक्षिण ध्रुवावर उडी
05 बोलू ऐसे बोल (भाग १)
06 बोलू ऐसे बोल (भाग २)
07 बोलू ऐसे बोल (भाग३)

April (20)
08 गुढी पाडवा
09 गुढी पाडवा - उत्तरार्ध
10 बोलू ऐसे बोल (भाग ४)
11 नववर्षदिनाबद्दल आणखी कांही
12 बोलू ऐसे बोल (भाग५)
13 बोलू ऐसे बोल - भाग ६
14 उर्मिला कादंबरीच्या प्रकाशनाचा सोहळा
15 बोलू ऐसे बोल (भाग ७)
16 लीड्सच्या चिप्स -भाग १५- हिंदू मंदिर
17 लीड्सच्या चिप्स -भाग १६- लोह्डी आणि संक्रांत
18 श्रीराम जयराम
19 लीड्सच्या चिप्स - भाग १७ - रॉयल आर्मरीज म्यूझियम
20 श्रीरामाची उपासना
21 लीड्सच्या चिप्स - भाग १८ - थॅकरेज मेडिकल म्यूझियम
22 लीड्सच्या चिप्स - भाग १९ - वैयक्तिक व सार्वजनिक स्...
23 एप्रिल फुले
24 लीड्सच्या चिप्स - भाग २० - कुटुंबसंस्था
25 मधुमती पन्नास वर्षांची झाली
26 आनंदयात्रिकाला सलाम आणि प्रबोधनकर्त्याला दंडवत


May (13)
27 थोर भारतीय शास्त्रज्ञ (भाग १)
28 थोर भारतीय शास्त्रज्ञ (भाग २)
29 थोर भारतीय शास्त्रज्ञ (भाग ३)
30 थोर भारतीय शास्त्रज्ञ (भाग ४)
31 थोर भारतीय शास्त्रज्ञ (भाग ५)
32 गांधर्व महाविद्यालय (भाग १)
33 गांधर्व महाविद्यालय (भाग २)
34 आर्किमिडीजने काय केले ?
35 वानवडीचा मुक्काम- महादजी शिंदे यांची छत्री
36 भक्ती आणि शक्ती
37 सूर्याचे न चालता चालणे
38 धमाका
39 एक संदर्भमय किंचितकथा

June (11)
40 मुंबई ते मैसूर
41 आमची संगीता
42 कां विमान उडते अधांतरी? (पूर्वार्ध)
43 कां विमान उडते अधांतरी? (उत्तरार्ध)
44 विमानाचे उड्डाण - भाग १ (नियंत्रण)
45 विमानाचे उड्डाण - भाग २ (आकारमान)
46 विमानाचे उड्डाण - भाग ३(वेग)
47 देवाचे खाते
48 योगायोगांचे गणित - 2
49 हत्ती, केळी आणि व्यवस्थापन
50 कवी व कविता

July (39 )
51 मैसूरचे इन्फोसिस कँपस
52 राजवाड्यांचे शहर मैसूर
53 उद्यान नगरी मैसूर
54 मैसूरची देवालये - १
55 मैसूरची देवालये २
56 कानडा राजा
57 विठो माझा लेकुरवाळा
58 राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा
59 नृत्य आणि नाच
60 लॉर्ड मेकॉलेने केलेले भाषण
61 झाडांनासुद्धा एक मन असतं कां?
62 खरे की खोटे
63 हो किंवा नाही
64 एक घटना, दोन बातम्या आणि एक मार्मिक व्यंगचित्र
65 घटना, बातम्या आणि प्रसिध्दी
66 अवघे गरजे पंढरपूर
67 बोलका ढलपा
68 वर्णमाला
69 बोलणे आणि लिहिणे
70 गुरुपौर्णिमा
71 बक्षिससमारंभाचे प्रमुख पाहुणे
72 डॉ.विद्याधर ओक आणि बावीस श्रुतींची पेटी
73 लीड्सच्या चिप्स - भाग २१ - वैद्यकीय सेवा
74 महाकवी कालिदास
75 शाकुंतल - कालिदासाचा परीसस्पर्श
76 मेघदूत
77 फेनॉमेनॉलॉजी
78 भेंडीबाजारवाले घराणे
79 पु.ल.देशपांडे यांचा स्मृतीदिवस
80 मधुरबाला
81 संगणक उवाच
82 गीतसंगणकायन
83 अजब ही टक्केवारी
84 हितगुज
85 पूजा आणि व्यापार
86 आमच्या छकुल्या (भाग १)
87 आमच्या छकुल्या (भाग २)
88 आमच्या छकुल्या (भाग ३)
89 आमच्या छकुल्या (भाग ४)

August (50)
90 डॉ.प्रकाश आणि मंदाकिनी आमटे
91 कृतघ्न भारतीय लोक?
92 योगायोग की भाग्य?
93 ०८:०८:०८:०८:०८:०८
94 यांत्रिक शेती
95 शेतीचे यांत्रिकीकरण
96 कोण गुन्हेगार? भाग १
97 आनंदघन
98 कोण गुन्हेगार? - भाग २
99 कोण गुन्हेगार? - भाग ३ (अंतिम)
100 माझीही अपूर्वाई भाग १
101 माझीही अपूर्वाई - भाग २
102 माझीही अपूर्वाई - भाग ३
103 माझीही अपूर्वाई - भाग ४
104 माझीही अपूर्वाई - भाग ५
105 माझीही अपूर्वाई - भाग ६
106 वळत जाई पायवाट
107 वाटेवर ...फुलाफुलात चाललो
108 ही वाट दूर जाते
109 हा माझा मार्ग एकला
110 द्रुतगती महामार्ग
111 झोपु संकुलातला स्वातंत्र्यदिनोत्सव
112 जगातील सात आश्चर्ये
113 सात घोडचुका (पूर्वार्ध)
114 सात घोडचुका (उत्तरार्ध)
115 विठ्ठला तू वेडा कुंभार - भाग १
116 विठ्ठला तू वेडा कुंभार - भाग २
117 विठ्ठला तू वेडा कुंभार - भाग ३
118 विठ्ठला तू वेडा कुंभार - भाग ४
119 विठ्ठला तू वेडा कुंभार - भाग ५
120 विठ्ठला तू वेडा कुंभार - भाग ६
121 फाटकी जीन पँट
122 मॉम महाशय म्हणतात
123 एक धागा सुखाचा (पूर्वार्ध)
124 एक धागा सुखाचा (उत्तरार्ध)
125 ज्ञानेश्वर माउली
126 मादाम कामा
127 मादाम कामा यांचा राष्ट्रध्वज
128 ध्वज आणि त्यांचे बदलते स्वरूप
129 गोकुळाष्टमी
130 ध्वज आणि त्यांचे बदलते स्वरूप (उत्तरार्ध)
131 श्रीकृष्णाची गीते - भाग १, २,३
132 तुका आकाशाएवढा
133 विठ्ठल हा कितवा अवतार?
134 दशावतार
135 विज्ञान, अज्ञान आणि अंतर्ज्ञान
136 भाषा आणि परिभाषा
137 लेने के देने

September(28)
138 गणपतिबाप्पा मोरया
143 गणपतिबाप्पा मोरया
144 गणपतिबाप्पा मोरया
145 उंदीरमामाकी जय
146 गणेशोत्सव आणि पर्यावरण
147 गणेशोत्सव आणि पर्यावरण - २
148 गणेशोत्सव आणि पर्यावरण - ३
149 गणेशोत्सव आणि पर्यावरण - ४
150 गणेशोत्सव आणि पर्यावरण - ५
151 चीन, चिनी आणि चायनीज
152 चीन, चिनी आणि चायनीज - २
153 चीन, चिनी आणि चायनीज - ३
154 चीन, चिनी आणि चायनीज - ४
155 ऑलिँपिकराजाची कहाणी
156 आधुनिक ऑलिँपिक खेळांची कथा १
157 आधुनिक ऑलिँपिक खेळांची कथा - २
158 आधुनिक ऑलिँपिक खेळांची कथा - ३
159 आधुनिक ऑलिँपिक खेळांची कथा - ४
160 आधुनिक ऑलिँपिक खेळांची कथा - ५
161 अग्निप्रलय ?
162 महाराष्ट्र देश
163 गानहिरा
164 स्व.मोगूबाई आणि श्रीमती किशोरीताई
165 घटस्थापना
166 देदीप्यमान भारतीय स्त्रीरत्ने - भाग १
167 देदीप्यमान भारतीय स्त्रीरत्ने -२

October (19)
169 निघालो अमेरिकेला
170 अमेरिकेची नवी वाट
171 विजयादशमी
172 आजीचे घड्याळ - भाग १ - नकाशा
173 आजीचे घड्याळ - भाग २ भूतकालनिवेदन
174 आजीचे घड्याळ - भाग ३ कुंडलीचा अर्थ
175 आजीचे घड्याळ - भाग ४ राशीचक्र
176 आजीचे घड्याळ - भाग ५ ग्रहांचे भ्रमण
177 आजीचे घड्याळ - भाग ६ रात्रीची पाठशाळा
178 आजीचे घड्याळ - भाग ७ ग्रहदशा
179 आजीचे घड्याळ - भाग ८ कालगणना
180 आजीचे घड्याळ - भाग ९ घटिकापात्र
181 आजीचे घड्याळ - भाग १० पंचांगाची उपयुक्तता
182 आजीचे घड्याळ - भाग ११ पंचांग की कॅलेंडर ?
183 आजीचे घड्याळ - भाग १२ घड्याळ
184 आठवणीतील दिवाळीच्या तयारीचे दिवस
185 आली दिवाळी - भाग १
186 आली दिवाळी - भाग २
187 आली दिवाळी - भाग ३
188 आली दिवाळी - भाग ४

November (30)
189 आली दिवाळी - भाग ५
190 अमेरिकेत मराठी बाणा
191 अमेरिकेत सारे कांही शक्य आहे
192 तारे जमीनपर
193 हेमंताचे दिवस मजेचे
194 दुरून डोंगर साजिरे
195 वृक्षांची रंगसंगती
196 अमेरिकेची नवी वाट - २
197 एके दिवशी भाग १
198 एके दिवशी भाग २
199 एके दिवशी भाग ३
200 राजकुमार साठ वर्षांचा झाला
201 मी मोठ्ठा होणार!
202 ना खेळाडू, ना कलाकार ना दुकानदार
203 डॉक्टर की कलेक्टर?
204 अखेर इंजिनियर
205 सत्य, असत्य आणि अर्धसत्य
206 उजवा मेंदू आणि डावा मेंदू
207 सांत्वन
208 शाळेतले शिक्षण (भाग १)
209 शाळेतले शिक्षण (भाग २)
210 शाळेतले शिक्षण (भाग ३)
211 शाळेतले शिक्षण (भाग ४)
212 शाळेतले शिक्षण (भाग ५)
213 शाळेतले शिक्षण (भाग ६)
214 शाळेतले शिक्षण (भाग ७)
215 शाळेतले शिक्षण (भाग ८)
216 शाळेतले शिक्षण (भाग ९)
217 शाळेतले शिक्षण (भाग १०)
218 चोखी ढाणी - भाग १

December (26)
219 चोखी ढाणी - भाग २
220 चोखी ढाणी - भाग ३
221 खाऊन माजू नकोस !
222 अमेरिका ! अमेरिका !! - भाग १
223 अमेरिका ! अमेरिका !! - (उत्तरार्ध)
224 अमेरिकेकडे प्रयाण
225 मुंबई ते अल्फारेटा (भाग १)
226 मुंबई ते अल्फारेटा (भाग २)
227 मुंबई ते अल्फारेटा (भाग ३)
228 दत्तजन्माची कथा
229 तेथे कर माझे जुळती - भाग १
230 तेथे कर माझे जुळती - भाग २
231 कपॅसिटर आणि इन्व्हर्टर
232 अब्जाधीश की गरजू ?
233 झुकझुकगाडी - भारतातली आणि विलायतेतली -१
234 झुकझुकगाडी - भारतातली आणि विलायतेतली - २
235 झुकझुकगाडी - भारतातली आणि विलायतेतली (भाग ३)
236 झुकझुकगाडी - भारतातली आणि विलायतेतली (भाग ४)
237 यॉर्कला भेट - भाग १
238 यॉर्कचे नॅशनल रेल्वे म्यूझियम (पूर्वार्ध)
239 यॉर्कचे रेल्वे म्यूझियम (उत्तरार्ध)
240 यॉर्क मिन्स्टर
241 यॉर्क नगरी
242 मेरि ख्रिसमस भाग १
243 मेरि ख्रिसमस भाग २
244 योगायोग, पुनरुत्थान आणि पुनर्जन्म

एकंदर संख्या  79 + 244 = 323

No comments: