Sunday, September 29, 2019

देवीची गाणी

आजपासून देवीचे नवरात्र सुरू होत आहे. या वर्षी मी या दिवसात अमेरिकेत आलो आहे. त्यामुळे मुंबईपुण्यामधील शारदीय नवरात्रातली गंमत मला अनुभवायला मिळणार नाही. आता बसल्याबसल्या आंतरजालावरून मिळणारी देवीची गीते संकलित करून या भागात देण्याचा विचार आहे. आज संत एकनाथ महाराजांनी लिहिलेल्या एका जोगव्यापासून सुरवात करीत आहे. पुढे यात आणखी गाणी जोडत जाईन.
या जोगव्यामध्ये सगळे आध्यात्म भरले आहे.  संत एकनाथांनी यात जोगवा मागतांना साधे गहू, तांदूळ ज्वारी वगैरे धान्य मागितलेले नाही. उलट मीच आता काय काय करेन याची मोठी यादी दिली आहे. यात राग, लोभ. दंभ यासारखे आपले दुर्गुण सोडून देऊन बोध, भक्ती, सद्भाव वगैरे अंगी बाणवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. देवी भवानीने असा आशीर्वाद द्यावा याचा जोगवा मागितला आहे.


🙏🏻 जोगवा🙏🏻

अनादी निर्गुण प्रगटली भवानी|
मोह महिषासुर मर्दना लागोनी|
त्रिविध तापांची करावया झाडणी|
भक्तांलागी तूं पावसी निर्वाणीं!!१!!

*आईचा जोगवा जोगवा मागेन*
द्वैत सारुनी माळ मी घालीन|
हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन |
भेद रहित वारीसी जाईन!!२!!

नवविध भक्तिच्या करीन नवरात्रा |
करुनि पोटीं मागेन ज्ञानपुत्रा|
धरीन सद्भाव अंतरींच्या मित्रा |
दंभ सासऱ्या सांडिन कुपात्रा!!३!!

पूर्ण बोधाची घेईन परडी|
आशा तृष्णेच्या पाडीन दरडी|
मनोविकार करीन कुर्वंडी|
अमृत रसाची भरीन दुरडी!!४!!

आतां साजणी झाले मी निःसंग|
विकल्प नवऱ्याचा सोडियेला संग|
काम क्रोध हे झोडियेले मांग|
केला मोकळा मारग सुरंग!!५!!

ऐसा जोगवा मागुनी ठेविला|
जाउनि नवस महाद्वारी फेडिला|
एकपणे जनार्दनीं देखियेला|
जन्ममरणाचा फेरा चुकविला!!६!!
https://www.youtube.com/watch?v=9ueexWz4DBE

-------------
आज घटस्थापनेप्रीत्यर्थ आई अंबाबाईच्या चरणी लक्ष प्रणाम . एक गोंधळ देत आहे.

आई उदे ग अंबे उदे, उदे
आई उदे ग अंबाबाई !
उदे उदे ग अंबाबाई । गुणगान लेकरू गायी ।।
आई उदे ग अंबाबाई ।।
तुळजापूरची तुकाई आई ..... गोंधळा ये।
कोल्हापूरची लक्षुमी आई ..... गोंधळा ये।
मातापूरची रेणुका आई ..... गोंधळा ये।
आंबेजोगाई जोगेश्वरी ..... गोंधळा ये।
गुणगान लेकरू गायी।
आई उदे ग अंबाबाई ।।
आईची मूर्ति स्वयंभुवरि शोभली, सिंव्हावरी साजरी।
सिंव्हावरी साजरी, हिऱ्यांचा किरिट घातला शिरी।
चंडमुंड महिशासूर आईनं धरून रगडला पायी।
आई उदे ग अंबे उदे, उदे।
गुणगान लेकरू गायी ।आई उदे ग अंबाबाई ।।
आला नवरात्राचा महिना, आळवावा आईचा महिमा।
आळवावा आईचा महिमा, त्याला काय सांगावी उपमा ?
अहो येळ साधुनी खेळ मांडिला आशिर्वाद दे आई।
आई उदे ग अंबाबाई।
गुणगान लेकरू गायी।
आई उदे ग अंबाबाई ।।
शिवछत्रपतींची शिवाई..... गोंधळा ये।
शाहुराजश्रींची अंबाई..... गोंधळा ये।
विदर्भनिवासिनी चंडी आई..... गोंधळा ये।
महाराष्ट्र कुलस्वामिनी आई..... गोंधळा ये।
गुणगान लेकरू गायी।आई उदे ग अंबाबाई ।।
https://www.youtube.com/watch?v=-wL1vwccckA

--------------------------


आली आई भवानी स्वप्नात
श्रीवरदा सुप्रसन्न मूर्ती, जशी वीज चमके गगनात
जशी वीज चमके गगनात, आली आई भवानी स्वप्नात
आली आई भवानी स्वप्नात

सरळ भांग नीज भुजंग वेणी, काजळ ल्याली नयनात
रत्नजडीत हार कासे पितांबर
कंचुकी हिरवी अंगात
आली आई भवानी स्वप्नात

केशर कस्तुरी मिश्रीत तांबुल लाल रंगला वदनात
कंकण कनकाची खणखणती
वाजती पैंजण पायात
आली आई भवानी स्वप्नात

विष्णुदास म्हणे, कशी निरंतर हि आवडे
दे आवडी मज भजनात
आली आई भवानी सपनात
श्रीवरदा सुप्रसन मूर्ती, जशी वीज चमके गगनात
जशी वीज चमके गगनात, आली आई भवानी स्वप्नात
आली आई भवानी स्वप्नात

गीतकार - संत विष्णुदास महाराज
गायिका - उषा मंगेशकर. संगीत - यशवंत देव
https://www.youtube.com/watch?v=TOjtai-Fk7Y

------------------------------------

माझी रेणुका माऊली, कल्पवृक्षाची साऊली ।
जैसी वत्सालागी गाय तैसी अनाथांची माय ॥१॥

हाकेसरशी घाई घाई वेगे धावतची पायी ।
आली तापल्या उन्हात, नाही आळस मनात ॥२॥

खाली बैस घे आराम, मुखावरती आला घाम ।
विष्णुदास आदराने वारा घाली पदराने ॥३॥

गीतकार - संत विष्णुदास महाराज
गायिका - उषा मंगेशकर. संगीत - यशवंत देव
https://www.youtube.com/watch?v=0wbWJCsaVcc

--------------------------

मायभवानी, तुझे लेकरू कुशीत तुझिया येई
सेवा मानून घे आई

तू विश्वाची रचिली माया, तू शीतल छायेची काया
तुझ्या दयेचा ओघ अखंडीत, दुरित लयाला नेई

तू अमला अविनाशी किर्ती, तू अवघ्या आशांची पूर्ती
जे जे सुंदर आणि शुभंकर पूर्णत्वा ते नेई

तूच दिलेली मंजुळ वाणी, डोळ्यांमधले निर्मळ पाणी
तुझ्या पूजना माझ्या पदरी याविण दुसरे नाही

गीत - सुधीर मोघे, संगीत - मीना खडीकर
स्वर - लता मंगेशकर, चित्रपट - शाब्बास सूनबाई
https://www.youtube.com/watch?v=ScM3e9p0DJc

----------------------------

आदिमाया अंबाबाई, साऱ्या दुनियेची आई

उदे ग अंबाबाई, उदे ग अंबाबाई
हे उदे ग अंबाबाई आई उदे ग अंबाबाई

साऱ्या चराचरी तीच जीवा संजीवनी देते
तीच संहार प्रहरी दैत्य दानव मारीते
उग्रचंडी रूपा आड झरा वात्सल्याचा गाई
आदिमाया अंबाबाई, साऱ्या दुनियेची आई

क्षेत्र नामवंत एक नाव कोल्हापूर- त्याचे नाव कोल्हापूर
अगणित खांबावरी राहिले मंदिर- उभे राहिले मंदिर
नाना देवके भोवती देवी मधोमध राही

आदिमाया अंबाबाई, साऱ्या दुनियेची आई

तुळजापूरीची भवानी जणू मूळ आदिशक्ती
घोर आघात प्रहार तीने पचविले पोटी
स्वत: तरली भक्तांना सई तारुनिया नेई
आदिमाया अंबाबाई, साऱ्या दुनियेची आई

गीत - सुधीर मोघे, संगीत सुधीर फडके
स्वर - आशा भोसले, चित्रपट - थोरली जाऊ
https://www.youtube.com/watch?v=mp9C2NjouBs
------------------------

आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला
अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला
आई कृपा करी, माझ्यावरी, जागवितो रात सारी
आज गोंधळाला ये ....

गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये
गोंधळ मांडला ग अंबे गोंधळाला ये

उधं उधं उधं उधं उधं

गळ्यात घालून कवड्याची माळ पायात बांधिली चाळ
हातात परडी तुला ग आवडी वाजवितो संबळ
धगधगत्या ज्वालेतून आली तूच जगन्माता
भक्ती दाटून येते आई नाव तुझे घेता
आई कृपा करी, माझ्यावरी, जागवितो रात सारी
आज गोंधळाला ये ....

गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये
गोंधळ मांडला ग अंबे गोंधळाला ये

उधं उधं उधं उधं उधं

अग सौख्यभरीला माणिकमोती मंडप आकाशाचा
हात जोडुनि करुणा भाकितो उद्धार कर नावाचा
अधर्म निर्दाळुनी धर्म हा आई तूच रक्षिला
महिषासुर-मर्दिनी पुन्हा हा दैत्य इथे मातला

आज आम्हांवरी संकट भारी धावत ये लौकरी
अंबे गोंधळाला ये

गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये
गोंधळ मांडला ग अंबे गोंधळला ये

अंबाबाईचा ..... उधं उधं उधं उधं उधं
बोल भवानी मातेचा ..... उधं उधं उधं उधं उधं

गायक - अजय गोगावले,   संगीत - अजय अतुल
चित्रपट - सावरखेड एक गांव

https://www.youtube.com/watch?v=jFs9X458mpI

--------------------------------------------

मी शरण तुला जय अंबे माँ
अंबे माँ, जगदंबे माँ
चरणी तुझ्या सुखशांती मिळे
पाप वासना दूर पळे
तू दुर्गा तू काली माँ
तू लक्ष्मी, संतोषी माँ
महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती माँ
तुझ्या कृपेचे नवलाई
वाल्याचा वाल्मिकी होई
शक्तीदेवी तू महान
दूर करी अमुचे अज्ञान
मायभवानी भक्तांना तू दे वरदान
त्यागामधुनी पुण्य मिळे
सत्कर्मांची गोड फळे
एकवीरा, तू सत्यवती
तूच शारदा, सरस्वती
आदिमाते दे आम्हाला शुद्धमती

गायिका - आशा भोसले, चित्रपट - देवता
https://www.youtube.com/watch?v=TxBtdSBf7EQ

-------------------------

जय शारदे वागीश्वरी
विधिकन्यके विद्याधरी

ज्योत्स्नेपरी कांती तुझी, मुख रम्य शारद चंद्रमा
उजळे तुझ्या हास्यातुनी, चारी युगांची पौर्णिमा
तुझिया कृपेचे चांदणे नित वर्षू दे अमुच्या शिरी

वीणेवरी फिरता तुझी चतुरा कलावय अंगुली
संगीत जन्मा ये नवे, जडता मतीची भंगली
उन्मेष कल्पतरुवरी, बहरून आल्या मंजिरी

गीत - शांता शेळके, संगीत - श्रीधर फडके
गायिका - आशा भोसले

https://www.youtube.com/watch?v=VD6XwYmNNG4

------------------------No comments: