Thursday, May 11, 2006

तोच चन्द्रमा नभात-अनुक्रमणिका The Moon - Index


1 comment:

शैलेश श. खांडेकर said...

आनंदघन,

आजच सगळ्या नोंदी वाचून काढल्या. ही अप्रतिम् लेखमालिका छानच होती. चंद्राविषयीची नानविध पैलू एकाच स्थळी मिळण्याचा हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य होता. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांनीच मायमराठी अधिक समृद्ध होईल यात शंक नाही. पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा.